Endikasyonlar

 • Dejeneratif veya travma sonrası durumlardan veya eklemin modifikasyonundan kaynaklanan ağrılı eklem hastalıkları
 • Bu ürün, eklemlerin reolojik ve fizyolojik koşullarının geri kazanılmasına yardımcı olur.
 • Ağrıyı azaltır
 • Eklemleri korur
 • Eklem kıkırdağı üzerinde hücresel aktiviteyi iyileştiren trofik etki yapar.
 • Hyaluronik aside tek alternatif
 • Eklem içi tedaviler için faydalı, güvenli, etkili ve yenilikçi
 • Kıkırdak üzerindeki trofik etki (Gennero ve ark. 2014)
 • Doğal
 • 3 klinik araştırma
 • Bulguları destekleyen çok sayıda klinik ve deneysel çalışmanın yayınlanması
 • Yüksek tolerans

Condrotide / Ürün Açıklaması

Ürün Açıklaması:

 • 40 mg / 2 ml polinükleotidler (balık kaynaklı)
 • 2 ml çözelti
 • Tek kullanımlık steril, pirojenik olmayan, önceden doldurulmuş cam şırınga
 • Uluslararası patent: EP 2358373

CONDROTIDE

Polynucleotides

Polinükleotidlerin özellikleri:

 • Balıktan elde edilir: doğal kökenli
 • Yenileyici bir etki gerçekleştirir
 • Yara iyileşmesi üzerinde kanıtlanmış bir etkiye sahip
 • Akut, kronik ve cerrahi yaralar için
 • Yüksek güvenlik ve tolerans
 • Fibroblastlar üzerinde trofik ve metabolik bir eylem gerçekleştirir
 • Yenileyici etkisi sayesinde, PN hem in vitro hem de in vivo modellerde hasar görmüş, yaşlanmış ve atrofik dokuları etkin bir şekilde tedavi eder.